Το CATCH SCENT είναι μια νέα φόρμουλα που δημιούργησε η Halco σε συνδυασμό με άλλα μαλακά δολώματα (softbaits). Η προηγμένη αυτή φόρμουλα ενεργοποιεί την επιθυμία του ψαριού να τραφεί, κάνοντας το πιο επιθετικό στα δολώματά μας. Είναι κατάλληλο για σιλικονούχα, αλλά και για πλαστικά δολώματα. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι στα πλαστικά δολώματα εξαφανίζει τις ανθρώπινες οσμές από την επαφή μας στο τεχνητό.
Το Catch Scent διαρκεί για αρκετά ψαρέματα. Κάθε σωληνάριο έχει 50g. Aφαιρέστε το κάλυμμα και εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια των δολωμάτων, στις σαλαγγιες των τεχνητών και στα αγκίστρια των σιλικονούχων δολωμάτων.